Holdstart

 

Holdstart i 2024
Torsdag 4. januar 2024 (Alt Optaget) Tirsdag 6. august 2024
Tirsdag 6. februar 2024 (Alt Optaget) Torsdag 5. september 2024
Torsdag 7. marts 2024 Tirsdag 8. oktober 2024
Tirsdag 9. april 2024 Torsdag 5. november 2024
Torsdag 23. maj 2024