Holdstart

 

Holdstart i 2023/2024
Torsdag 4. januar 2024 Tirsdag 6. august 2024
Tirsdag 6. februar 2024 Tirsdag 5. september 2023 (optaget)
Torsdag 7. marts 2024 Torsdag 5. oktober 2023 (optaget)
Tirsdag 9. april 2024 Tirsdag 7. november 2023 (opdaget)
Torsdag 23. maj 2024