Holdstart

 

Holdstart i 2023
Tirsdag 3. januar 2023 (optaget) Torsdag 3. august 2023
Torsdag 2. februar 2023 (optaget) Tirsdag 5. september 2023
Tirsdag 7. marts 2023 (optaget) Torsdag 5. oktober 2023
Torsdag 13. april 2023 (optaget) Tirsdag 7. november 2023
Tirsdag 9. maj 2023