Information om kørekortuddannelsen

Køreprøven til kategori B kørekort, alm bil optil 3.500 kg. tilladt totalvægt, består af en teoretisk og en praktisk prøve, som afholdes af politiet.
Man kan ikke komme til en praktisk prøve før man har bestået den teoretiske prøve. For at kunne erhverve sig et kørekort til kategori B, skal være fyldt 17 år.
Man skal have gennemgået en uddannelse hos en godkendt kørelærer, der skal undervise i overensstemmelse den af færdselsstyrelsen vedtaget undervisningsplan.

Undervisningsplanen forlanger at man minimum undervises i:

  • 29 lektioner teori.
  • 4 lektioner på lukket øvelsesplads (kravlegård)
  • 16 lektioner i manøvrer på vej
  • 4 lektioner i manøvrer på køretekniskanlæg (glatbane)

I alt minimum 53 lektioner som skal være vekslende mellem teori og praktik dertil skal lægges kørelærerens vurdering om du opfylder målene i undervisningsplanen.
Kørekortet vil, hvis alt flasker sig, kunne fåes på ca. 3 – 4 måneder.

Den praktiske undervisning indledes med at du skal udføre bestemte manøvre på en lukket øvelsesplads, fortsætter derefter med øvelseskørsel på almindelig vej og afslutter med manøvrer på et køreteknisk anlæg Princippet er, at undervisningen er tilrettelagt sådan, at du i den praktiske undervisning hele tiden føres fra en lettere til en vanskligere øvelse og desuden får lejlighed til repetition af forgående øvelse, sådan at de indøvede færdigheder fæstnes og styrkes.
Den teoretiske undervisning skal først og fremmest tjene til at lette din indlæring af de praktiske færdigheder. Derfor er undervisningen tilrettelagt sådan, at du præsenteres for den teoretiske side af et emne eller en manøvre kort forud for de praktiske øvelser i samme emne eller manøvre. Den mere detaljeret tilrettelæggelse fremgår af den lektionsplan som du får udleveret af mig, den første teoriaften.

 

Man skal inden prøverne også have bestået færdselsrelateret førstehjælpskursus, 8 timers kursus, som skal vedlægges kørekortansøgningen.